Skip to main content

Welcome to Bishop John Carroll Cathedral School

Contact Us

Upcoming Events

No events

See All Events

Our Community

Bishop John Carroll Cathedral School is a midtown adjacent Catholic elementary school serving Preschool 3 year old thru 8th grade. Bishop John Carroll Cathedral School is a diverse, Catholic community providing excellence in academic instruction and faith formation in a safe, faith-filled environment. Our commitment is to building Faith, Family and a Community of life long learners.

Our BJCCS PTO 2022 fundraiser is here!

We will be hosting a Boosterthon Eagle Fun Run on April 22nd.

Our goal is to reach $50,000 for our school, faculty, students, and staff! On Monday, students came home with a bright green registration flier. Log on to MYBOOSTER.COM today to register your student and then click the "share" button. Every registration and donation counts! Thanks for supporting our PTO and our students! Go Eagles!

Gia Đình của Trường Bishop John Carroll, đã sẵn sàng chưa?

Buổi gây quỹ BJCCS PTO 2022 của chúng tôi tới rồi! Chúng ta sẽ thực hiện cuộc chạy Boosterthon Eagle Fun Run vào Ngày 22 Tháng 4. Mục tiêu gây quỹ của chúng tôi là $50,000 cho trường học, giảng viên, sinh viên và nhân viên! Hôm qua, học sinh đã về nhà với tờ khai đăng ký màu xanh lá cây tươi sáng. Đăng nhập

vào MYBOOSTER.COM ngay hôm nay để đăng ký học viên của Phụ Huynh và sau đó nhấp vào nút "chia sẻ" cho người thân và bạn bè. Mọi đăng ký và đóng góp đều có giá trị! Cảm ơn các gia đình đã ủng hộ nhóm PTO và học sinh của chúng tôi! Nếu Phụ Huynh cần trợ giúp về việc đăng ký, xin vui lòng gửi email tới jherndon@bjccs.org. Go Eagles!🦅